Nieuwbouw 18 Jongerenwoningen 's-Hertogenbosch

Plaats 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Brabant Wonen
Bekijk alle gegevens

Wijkvernieuwing met bouwconcept

In de wijk Eikendonk, op een centrale plaats in Den Bosch, is door Brabant Wonen in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Bosch een wijkvernieuwing doorgevoerd. In deze wijk zijn op drie locaties vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Op locatie één zijn 70 Gezinswoningen gerealiseerd en op locatie één en drie zijn bouwconcepten toegepast. VB Bouwconcepten is als beste uit het selectietraject naar voren gekomen en heeft naast de complete planontwikkeling, inclusief ontwerp, ook de terreininrichting voor haar rekening genomen.

Projectdetails

Plaats 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Brabant Wonen
Aannemer HSC Concepten