Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid op de bouw heeft onze nadrukkelijke aandacht. Routine is de vijand van veiligheid en daarom blijven we continu aandacht schenken aan veilig werken. We voeren organisatiebrede veiligheidscampagnes en participeren actief in de door Bouwend Nederland opgezette Taskforce Veiligheid.

We gaan verantwoord om met eigen en ingeleend personeel. Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid óók ligt bij de partijen waarmee we samenwerken. Daarom ondersteunen we ook onze onderaannemers om de veiligheid van hun medewerkers te garanderen.

Veilig Bouwen doen we samen

Veiligheid vraagt iets van alle betrokkenen: van directie tot medewerker. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te signaleren en om elkaar aan te spreken. Ons uitgangspunt is dan ook: “Veilig Bouwen doen we samen”. Of dit nu is door van elkaar te leren, elkaar ergens op te wijzen of elkaar bewust te maken.

Bewustwording, kennis en bekwaamheid

We leiden onze mensen op, zodat veiligheid in hun DNA gaat zitten. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen nemen we deel aan diverse overleggen met brancheverenigingen, landelijk en in de regio's. Verder nemen we deel aan de jaarlijkse “Bewust Veilig dag” die in de bouw- en installatiebranche plaatsvindt.

VB Portal

We hebben een eigen veiligheidsapp, de VB Portal. De app geeft medewerkers de mogelijkheid om een onveilige situatie of een mogelijke verbetering laagdrempelig te melden. Projectleiders, uitvoerders en directie kunnen met de app werkplekinspecties uitvoeren. VB Portal wordt ook ingezet om de aanwezigheid van medewerkers bij een toolboxmeeting te registreren.

Veiligheid op onze bouwprojecten

Onze bouwplaatsen zijn veilig ingericht en voorzien van o.a. een brandblusser, blusdeken en AED. Een veiligheidsbord attendeert iedereen op de bouw hierop. In geval van nood is zo voor iedereen duidelijk waar hij/zij moet zijn.

Communicatie met de omgeving

Bewustwording richt zich naast bouwplaatspersoneel op iedereen die een bouwplaats bezoekt of in de omgeving van een bouwplaats woont. Zijn er kijkdagen voor kopers op een nieuwbouwproject? Dan krijgen zij duidelijke instructies, voordat ze hun woning gaan bewonderen. En natuurlijk een bouwhelm! Is er een school in de directe omgeving van een bouwproject? Een bouwplaats is geen speelplaats! In dit geval besteden we extra aandacht aan de veiligheid van schoolkinderen.

Groot onderhoud

Veiligheid tijdens een renovatie gaat nog een stapje verder. Renoveren betekent immers werken in de bewoonde omgeving van bewoners en buurtbewoners. Ook hier speelt bewustwording een sleutelrol. We leggen uit wat de mogelijke gevaren zijn en zetten verschillende middelen in om veiligheid bij bewoners onder de aandacht te brengen. Een veiligheidspakket voor bewoners, waarschuwingsposters of –stickers in de woning; per project bekijken we wat nodig is. Zo zorgen we er samen voor dat de situatie tijdens het onderhoud voor iedereen veilig blijft.

Zo gaan wij om met veiligheid in de wijk

Jan van Hamond

KAM Manager

Stel hier je vraag

= Verplicht veld

Actueel