Raad van Commissarissen

VBG RVC 4

Raad van Commissarissen

Drs. G.J. (Guïljo) van Nuland (1956)
Voorzitter
Lid van de Raad van Commissarissen vanaf 2015.
Voormalig CEO Brabant Water NV, commissaris bij de Rabobank, voorzitter van de Raad van Toezicht bij twee zorgorganisaties, lid van de Raad van Commissarissen bij een onderzoeksinstituut.

Drs. J. (John) Hak (1966)
Lid van de Raad van Commissarissen vanaf 2015.
Van 2010 – 2015 Directievoorzitter Kempen & Co. Partner van Axeco.
Bekleedt toezichthoudende functies bij enkele bedrijven.

Ir. P.A.R.J. (Paul) Vismans (1955)
Lid van Raad van Commissarissen sinds Juli 2017.
Zelfstandig adviseur en oud bestuurder in de (institutionele, internationale) vastgoedsector.
Bekleedt toezichthoudende functies in de corporatiesector en de technische advieswereld.

Adviseur

Johan van Boldrik (1954)
Betrokken adviseur en voormalig directievoorzitter VB Groep.