Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Drs. G.J. (Guïljo) van Nuland (1956)VoorzitterLid van de Raad van Commissarissen vanaf 2015.Bekleedt diverse commissariaten, overige toezichthoudende functies alsmede adviesrollen binnen zowel maatschappelijke, semi-publieke als private omgevingen.

Drs. J. (John) Hak (1966)Lid van de Raad van Commissarissen vanaf 2015.Van 2010 – 2015 Directievoorzitter Kempen & Co. Partner van Axeco.Bekleedt toezichthoudende functies bij enkele bedrijven.

Ir. P.A.R.J. (Paul) Vismans (1955)Lid van Raad van Commissarissen vanaf juli 2017.Zelfstandig adviseur en oud bestuurder in de (institutionele, internationale) vastgoedsector. Bekleedt toezichthoudende functies in de corporatiesector en de technische advieswereld.

Adviseur

Johan van Boldrik (1954)Betrokken adviseur en voormalig directievoorzitter VB Groep.