Organisatie

VBG kantoor 3

VB Groep bestaat uit landelijk opererende familiebedrijven actief op het gebied van ontwikkelen en bouwen. Elk met haar eigen operationele en financiële verantwoordelijkheden. Onze gedreven organisatie draagt bij aan een hoogwaardige, efficiënt gebouwde, duurzame omgeving. Wat de bedrijven bindt is een gezamenlijke visie. Uitgangspunt van die visie is dat ruimte voor wonen, zorg, hospitality, onderwijs en werken voor gebruikers aantrekkelijk dient te zijn. Blijvend aantrekkelijk in functioneel, financieel, esthetisch en maatschappelijk opzicht. Dat vraagt om doordachte vastgoedoplossingen, flexibel in gebruik en beheer, in voortdurende afstemming met de gebruiker. Rekening houdend met juridische, fiscale en financiële aspecten en expertise en een netwerk op het gebied van eindbeleggingen. VB Groep voorziet daarin, als betrouwbare en innovatieve partner.

Ons verhaal

Binnen VB Groep geven meer dan 300 medewerkers samen met onze relaties en partners dagelijks invulling aan ons motto 'Resultaat komt samen'.

Lees meer

vbg-organisatie

Onze bedrijven

Onder de vlag van VB Groep opereert een groep solide familiebedrijven actief op het gebied van ontwikkeling en bouw.

Lees meer

vbgroep-beeldmerk

Groepsdirectie

Onze mensen geven onze organisatie een gezicht. Maak kennis met onze groepsdirectie.

Kennismaken

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen geeft advies aan de groepsdirectie van VB Groep.

Kennismaken

organisatie-raad-van-commissarissen

Jaarbericht 2021

Dicht bij onszelf.

Download jaarbericht