Kluisstraat Ommel

Plaats Ommel
Programma 31 woningen in diverse typologieën
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Bekijk alle gegevens

Uitbreidingslocatie aan de rand van het dorp

Aan de Kluisstraat/ Kluizendries ligt op dit moment een braak liggend gebied dat ontwikkeld gaat worden naar een woningbouwlocatie. In de toekomstagenda Asten 2030 is door de gemeente als pijlers voor de vitale kernen opgenomen dat er wordt gestreefd naar 1.000+ inwoners voor Ommel. Het initiatief ‘Ommel 1.000+’ komt vanuit de dorpsraad en dient ervoor te zorgen dat er in Ommel weer aanbod wordt gecreëerd waardoor inwoners in Ommel kunnen blijven wonen danwel weer terugkomen. De herontwikkeling van de locatie aan de Kluisstraat/ Kluizendries is een logische ontwikkellocatie om Ommel te vergroten.

Aan de rand van Ommel ontwikkelt CRA een braakliggende locatie aan de Kluizendries/Kluisstraat, in nauwe samenwerking met de Dorpsraad en de gemeente Asten een dertigtal woningen van uiteenlopende typologieën. Kavels voor zelfbouwers, rijwoningen voor starters, levensloopbestendige woningen voor ouderen, vrijstaande en geschakelde woningen voor doorstromers. Iedereen kan hier straks terecht.

De plannen zijn nog slechts met potlood geschetst en hoe het er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Wél duidelijk is dat er, ondanks de enorme druk op de markt, geen concessies worden gedaan aan kwaliteit. We willen op deze locatie een aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren, met hoogwaardige architectuur en duurzame materialen. Maar tegelijk minder dan een half uurtje van Eindhoven. Dit wordt een plek waar mensen straks graag willen wonen. Ommelnaren uiteraard, maar ook mensen van buiten die zich willen verbinden aan de Ommelse gemeenschap, zijn van harte welkom.

Projectdetails

Plaats Ommel
Programma 31 woningen in diverse typologieën
Ontwikkelaar CRA Vastgoed