Herontwikkeling Molensteen Valkenswaard

Plaats Valkenswaard
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Programma Ontwikkeling 12 woningen
Bekijk alle gegevens

Molensteen in Valkenswaard; laatste puzzelstukje in een gewilde woonwijk

Op de locatie Molensteen 4 in Valkenswaard bevindt zich een voormalige reinwaterkelder die in het verleden eigendom was van Brabant Water. De kelder heeft dienst gedaan als drinkwaterbuffer die werd aangewend op de momenten dat de vraag naar drinkwater groter was dan het aanbod ervan.

Nadat de locatie deze functie verloor, heeft CRA Vastgoed de locatie aangekocht om deze vervolgens te herontwikkelen. Het beoogde programma bestaat uit twaalf grondgebonden woningen (6 rijwoningen en 6 tweekappers). Met de herontwikkeling is sprake van een kwalitatieve impuls op deze plek, waarmee het laatste puzzelstukje van woonwijk Deelshurkse Akkers wordt gelegd.

Omdat zich in de omgeving van de locatie veel bestaande woningen bevinden, is invulling gegeven aan een zorgvuldig participatietraject. Zo is een informatieavond georganiseerd en zijn gesprekken gevoerd met de direct aangrenzende perceeleigenaren. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de verdere planuitwerking en het bijbehorende proces. Op basis van zowel de informatieavond als de gesprekken valt op te maken dat het plan overwegend positief wordt ontvangen.

De vergunning is inmiddels door de gemeente verleend en er hebben zich veel geïnteresseerden gemeld. Het plan zal daarom snel in verkoop gaan. Tevens wordt begonnen met het bouwrijp maken van de locatie. In het laatste kwartaal van 2024 is de start van de bouw van de woningen gepland.

Projectdetails

Plaats Valkenswaard
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Programma Ontwikkeling 12 woningen
Website Molensteen Valkenswaard