VB Groep tekent convenanten circulariteit

28 oktober 2022

Tijdens de bijeenkomst Cirkelstad Eindhoven in Eindhoven op maandag 24 oktober 2022 tekende Michiel Jongmans (directeur CRA Vastgoed en groepsdirecteur ontwikkelen VB Groep) namens VB Groep het convenant regionale circulaire bouwstrategie Eindhoven, ofwel Cirkelstad Eindhoven. Daarnaast sloot Paul Uppelschoten (directeur Huybregts Relou) aan op donderdag 27 oktober bij het Manifest: de Brabantse aanpak circulair bouwen op provinciaal niveau. Dit wordt eveneens door ons onderschreven.

Cirkelstad Eindhoven & Manifest Brabantse aanpak circulair bouwen

VB Groep streeft met haar werkmaatschappijen naar een circulaire bouweconomie. Dit is alleen bereikbaar vanuit een brede samenwerking tussen alle partijen in de keten. Participeren in Cirkelstad Eindhoven is dan ook een logische stap. VB Groep hanteert al jaren als motto voor al haar ondernemingen “resultaat komt samen”. En juist dat is nu nodig om een transitie te bewerkstelligen en daadwerkelijk positief impact te maken op het milieu.

Met onze deelname delen we kennis rondom bouwen en ontwikkelen, activeren we nieuwe samenwerkingen om meer impact te maken in het toepassen van concrete duurzame oplossingen.
Paul Uppelschoten, Directeur

Convenant regionale circulaire bouwstrategie

De landelijke doelstelling is om in 2050 een 100% circulaire samenleving te hebben. Daarnaast moet in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% teruggedrongen worden. Cirkelstad Eindhoven wil samen met gemeente Eindhoven, de woningbouwcorporaties en de regionale marktpartijen werk maken van deze doelstellingen door een gemeenschappelijke ‘circulaire taal’ te spreken én te werken naar een nieuwe, gedragen ‘norm’: Het nieuwe normaal (HNN) met haalbare én ambitieuze prestaties in de gebouwde omgeving.

Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de duurzaamheidsambities van de stad Eindhoven. Waar werkt de stad aan? Wat gebeurt er in de stad en hoe gieten we dit in een regionale circulaire bouwstrategie. Rik Thijs, wethouder van klimaat, energie, grond en vergroening sloot aan om in gesprek te gaan met alle betrokken partijen. Zij spraken o.a. over de samenwerking en toekomstplannen. Op het einde van de bijeenkomst tekenden de partijen het convenant.

VB Groep hanteert al jaren als motto voor al haar ondernemingen “resultaat komt samen”. en juist dat is nu nodig om een transitie te bewerkstelligen en daadwerkelijk positief impact te maken op het milieu.
Michiel Jongmans, Groepsdirecteur Ontwikkelen

Het Nieuwe Normaal

Deelnemers van het Convenant komen te weten hoe projecten (kunnen) presteren op Het Nieuwe Normaal (HNN). Een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgevingen. Die nieuwe ‘norm’ wordt bepaald op basis van praktijkprojecten. Op dit moment verkennen we door middel van projectevaluaties welke prestaties er mogelijk zijn.

De projectleden nemen deel om dit daadwerkelijk ook in projecten en uitvoering toepasbaar te maken. Daarnaast gaan opdrachtgevers aan de slag hoe we de vraag aan de markt kunnen veranderen. Dit doen de partijen in, door én met de praktijk. Ontdekken, experimenteren en de opgedane ervaring delen, zodat je niet alleen maar ook samen aan de toekomst werkt. Cirkelstad biedt ondersteuning in de verdiepende vragen om deze samen, stap voor stap, op te lossen.

Brabantse aanpak circulair bouwen

Partijen uit de gehele Brabantse bouw- & vastgoedketen zijn van mening dat circulair bouwen essentieel is voor de duurzamere materiaalinzet. Daarmee dragen wij op provinciaal niveau bij aan de klimaatdoelen. De samenwerking gaat van architect tot sloper en van opdrachtgever tot opdrachtnemer. Vanuit het ‘Nieuwe Normaal’ uit het landelijke ‘Samen Versnellen Programma van Cirkelstad’, gebruiken wij een gemeenschappelijke taal om de lat van circulariteit steeds hoger te leggen.

Met het onderschrijven van het manifest voegen we daad bij het woord. “We zijn ervan overtuigd dat een circulaire bouweconomie alleen bereikbaar is vanuit een brede samenwerking tussen alle partijen in de keten. VB Groep hanteert al jaren als motto voor al haar ondernemingen “resultaat komt samen”. En juist dat is nu nodig om een transitie te bewerkstelligen en daadwerkelijk positief impact te maken op het milieu.”

Klimaat neutrale stad in 2030

Eindhoven heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Samen met buurgemeente Helmond zijn zij geselecteerd als één van de 100 Europese steden die versneld gaan toewerken naar klimaatneutraliteit in 2030. Om dit te bereiken past de gemeente Eindhoven in elke afweging de principes van ‘The Natural Step’ toe. Dit is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek om duurzaamheid in de organisatie vorm te geven. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities van VB Groep die haar ambities heeft gekoppeld aan 7 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), waarvan The Natural Step onderdeel van is. Een gezamenlijke visie die we delen met de stad Eindhoven.

Duurzaamheid voor VB Groep

Benieuwd wat wij nog meer doen op het gebied van duurzaamheid en samenwerkingen? Lees meer op onze themapagina’s.

Lees meer over duurzaamheid