Inspirerende VB Academy themabijeenkomst Sociaal Ondernemerschap

21 juni 2024

Gisteren organiseerde VB Groep met haar VB Academy een inspirerende themabijeenkomst in het Van der Valk Hotel in Eindhoven, waar meer dan 60 collega’s samenkwamen om het belangrijke thema 'Sociaal ondernemerschap' te bespreken. Onder leiding van Harald Elissen, Partner Accountancy & Bedrijfsadvies bij BDO Nederland en Voorzitter bestuur Stichting ANDERS Eindhoven, werd een boeiende middag verzorgd met bijdragen van diverse sprekers uit het Brainport voor Elkaar netwerk.

De bijeenkomst stond in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap. Met moderator Harald Elissen gingen Wendy van den Akker, van Brainport voor Elkaar, Rick Polman van Van der Valk Eindhoven, Jos Goijaerts van Trudo en Robert van Boldrik, Algemeen Directeur VB Groep het gesprek met elkaar aan over sociaal ondernemerschap. Zij namen ons mee in hun visie op, en aanpak over sociaal ondernemen in de Brainport regio. 

Robert van Boldrik, algemeen directeur van VB Groep, gaf een inspirerende presentatie over de initiatieven van VB Groep op het gebied van sociaal ondernemerschap. Hij benadrukte hoe de organisatie haar medewerkers actief betrekt bij maatschappelijke projecten en lokale initiatieven en hoe wij dit steunen als groep. Daarnaast gingen we met alle sprekers de dialoog aan over sociaal ondernemerschap en de wijze waarop Brainport voor Elkaar succesvolle initiatieven realiseert met haar vier programmalijnen: 

  • Baanbrekend: sociale innovatie in Brainport
  • Bestaanszeker: iedereen een zeker bestaan in Brainport
  • Basisvaardig: vaardigheden die meedoen mogelijk maken 
  • Bij elkaar: samenleven in Brainport 

Als laatste kregen de aanwezigen een indruk van de lokale initiatieven die VB Groep heeft gesteund met de opbrengsten van het relatie event tijdens het jubileumjaar 2023. De middag bood een waardevol platform voor kennisoverdracht en inspiratie, waarmee VB Groep haar inzet voor sociaal ondernemerschap verder versterkt.