Aspecten duurzaamheid van ieder project in beeld

22 april 2022

Sinds eind januari brengen onze bedrijven van ieder nieuwbouw- en renovatieproject in kaart welke duurzaamheidsaspecten een rol spelen. Dat gebeurt aan de hand van een rapportage en indicatoren die op dit moment nog worden gefinetuned.

Yordi loopt als trainee mee op de afdeling calculatie/planvoorbereiding bij Smeets Bouw. Hij is gevraagd om zich specifiek bezig te houden met de duurzaamheidsinspanningen en -plannen van VB Groep. Het is om verschillende redenen goed om dat zo helder mogelijk in beeld te brengen. Om in tenders aan te tonen dat je je duurzaamheidsambities daadwerkelijk serieus neemt bijvoorbeeld. Om je te onderscheiden. En niet in de laatste plaats om je kennis en best practices met elkaar te delen. Resultaat komt samen, óók als het om duurzaamheid gaat.

Ontwikkeling rapportagetool duurzaamheid

Om te komen tot een bruikbare duurzaamheid-rapportagetool gaat Yordi op zoek naar duurzaamheidsoplossingen binnen verschillende projecten. “Voor een deel zijn dat zaken waarin wij weliswaar kunnen adviseren, maar die in feite worden voorgeschreven door technisch ontwerp en bestek. Denk aan bijvoorbeeld het energieconcept. Maar voor een ander deel maakt de bouwer zelf keuzes of draagt hij slimmere, alternatieve voorstellen aan die de duurzaamheid van het project ten goede komen.”

Circulair geproduceerde keukens

Een van de eerste projecten die Yordi onder de loep heeft genomen, is de renovatie en verduurzaming van 178 galerijwoningen aan het Veliahof in Maastricht. Een groot deel van de appartementen krijgt een nieuwe keuken. “Voor de afvoer van de oude keukens werken we hier samen met Bruynzeel. Die haalt de oude keukens op en verwerkt het oud spaanplaat tot grondstof voor nieuw spaanplaat. In feite maken we zo samen een circulaire keuken, die in de tweede levenscyclus 25 tot 46 kg minder CO2 uitstoot dan een nieuw geproduceerde keuken. Bovendien is de uitstoot bij de productie van 122 circulaire keukens gelijk aan die van 100 lineaire keukens. Tel uit je winst. In het duurzaamheidsdocument voor Veliahof wordt vermeld wat dit oplevert: 6.230 kg minder CO2-uitstoot.”

Door het oude kozijn te laten zitten en te gebruiken als stelkozijn, besparen we hier een halve tot driekwart kuub hout per appartement!
Yordi Possen, Trainee Planvoorbereiding/Calculatie

Duizend bomen ter compensatie

Een ander opvallend duurzaamheidsaspect bij ditzelfde project is de sponsoring van Staatsbosbeheer, in samenwerking met onze partner Helwig. Voor elk buitenkozijn wordt een boom gekocht, geplant en onderhouden, ter verfraaiing van het landschap en bijdrage aan de CO2-reductie. Voor Veliahof sponsoren we zo in totaal 1.000 bomen, ter compensatie van het houtverbruik. Goed voor een CO2-reductie van nog eens 25.000 kg.

Hergebruik kozijnen

Beter nog dan compenseren, is natuurlijk besparen. Bij renovatie is ons uitgangspunt altijd om zo min mogelijk te slopen. Niet slopen is immers de meest duurzame vorm van handelen. Yordi: “De kozijnen van galerijflats als in Veliahof zijn doorgaans redelijk beschut tegen het weer. Ook hier blijken ze constructief gezien nog best in orde, maar qua beglazing natuurlijk niet meer. Door het oude kozijn te laten zitten en te gebruiken als stelkozijn, besparen we hier een halve tot driekwart kuub hout per appartement! Voor Smeets Bouw & VB Groep is dit al zo lang een vanzelfsprekende aanpak dat we er eigenlijk niet meer bij stilstaan. Maar het is wel een heel slimme duurzaamheidsactie die vermeld moet worden. Het geeft bovendien veel minder rommel en werkt veel sneller; binnen een halve dag is de boel weer dicht. Dus ook nog eens minder overlast voor bewoners. Winst op alle fronten!”

Het begin is gemaakt. Op naar een nieuwe manier van werken waarbij de duurzaamheid van ieder project op een verhelderende en inspirerende manier in kaart wordt gebracht!