Onderhoud TU/e terrein Eindhoven

Doorlopend bouwkundig onderhoud

Huybregts Relou verrichtte doorlopend bouwkundig onderhoud op het TUE terrein.