Bedrijfsontwikkeling Nerhoven Gilze

Plaats Gilze
Ontwikkelaar CRA Vastgoed & HVBM
Programma Multifunctioneel bedrijfsgebouw (circa 20.000 m2)
Bekijk alle gegevens

Multifunctioneel bedrijfsgebouw (circa 20.000 m²)

CRA ontwikkelt samen met HVBM de locatie Nerhoven in Gilze. Met de gemeente is afgesproken dat op het perceel een vraaggerichte bedrijfsontwikkeling gerealiseerd kan worden. Vraaggericht ontwikkelen houdt in dat er alleen wordt ontwikkeld bij een concrete vraag van een bedrijf.

Het plangebied bevindt zich nabij de A58 en overige bedrijvigheid op bedrijventerreinen Broekakkers, Midden Brabant Poort en Wijkevoort (toekomstig bedrijventerrein van de gemeente Tilburg). Er wordt gezocht naar een bedrijfsmatige invulling, die zo goed mogelijk opgaat in het bestaande en toe te voegen groen op en rond het plangebied. Gezien de ligging van het plangebied op een zichtlocatie en nabij de toegang van de kern Gilze vormt de (landschappelijke) inpassing en attentiewaarde van het gebouw een belangrijk uitgangspunt bij de planvorming en realisatie.

Projectdetails

Plaats Gilze
Ontwikkelaar CRA Vastgoed & HVBM
Programma Multifunctioneel bedrijfsgebouw (circa 20.000 m2)
Landschapsarchitect DENC en Dolmans Landscaping