Hans Geertman neemt na 16 jaar afscheid van VB Groep

28 maart 2022

Op 1 maart 2022 nam Hans Geertman afscheid van onze organisatie. Zestien jaar lang was hij medebepalend voor het gezicht van VB Groep; binnen de groep, binnen ons netwerk (als bestuurder van onder meer Bouwend Nederland en Woningborg) en binnen de sector. “We gaan hem missen,” verzekert Robert van Boldrik. “Als vakman, klankbord en adviseur. En vooral als mens.”

Hans stond, als directeur van Huybregts Relou en lid van de groepsdirectie, aan de basis van de huidige bouworganisatie. Tijdens zijn jaren bij ons bedrijf bereikte de groep een verdubbeling van omzet door overname, gevolgd door nog eens een verdubbeling door autonome groei. “Die groei is vooral het resultaat van de toename aan grote projecten,” meldt Hans. “Complexe werken waarin onze mensen kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Daarin ligt hun trots.”

Trots als driver

Die trots ziet hij als een van de belangrijkste drivers achter het succes van VB Groep. Want trots voedt de ambitie om uitzonderlijk te presteren. Nul opleverpunten. Overtroffen klantverwachtingen. Dingen maken waar anderen voor weglopen. De randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn? “Zorgen dat je de boel aan de voorkant goed hebt georganiseerd, met de juiste mensen op de juiste plek. Regelen dat je de juiste kennis in huis hebt, intern of binnen je netwerk. En vooral: géén afspraken maken die je niet kunt nakomen. Geen 12 maanden beloven, terwijl je weet dat het er eigenlijk 15 moeten zijn. Als je van tevoren al weet dat het je niet gaat lukken, kan van trots geen sprake zijn. En dat is funest voor iedereen.”

De kortste weg is die van mens tot mens.

Van traditionele aannemer naar bouw- en ontwikkelpartner

Het meest wezenlijke wat Hans in de afgelopen jaren binnen het bedrijf zag veranderen, is de ontwikkeling van traditionele aannemer naar integrale ontwikkel- en bouwpartner. “Vanuit die bredere rol kunnen wij als groep onze ambities waarmaken,” vult Robert aan. “Met de kennis, kunde en verbindingskracht die daarvoor nodig zijn. De markt vraagt om partnerships en wij hebben daar goed op ingespeeld. We hebben de zaken goed geregeld, in een platte organisatie, met korte, strakke lijnen. En ons projectendossier laat inmiddels zien dat we nergens voor weglopen. Woontorens, hotels, scholen, kantoren, ingewikkelde transformaties … we maken het allemaal. Op de wijze die van ons wordt verwacht. Gasloze woningen? Wij waren er al klaar voor, voordat de wet werd ingevoerd. Wet Kwaliteitsborging? We zijn voorbereid, dus laat maar komen. VB Groep is geen organisatie die afwacht, maar die meteen een pilot inricht om te leren. Dat is innovatie. Dat maakt je tot de kennispartner die je wilt zijn.”

In goede handen

Hans weet dat hij een solide bedrijf achter zich laat, dat de toekomst ook zonder hem aankan. “Ondernemerschap tonen, strak organiseren en managen, leidt tot tevreden klanten. Klanten die blijven en daar gaat het uiteindelijk om. Daar hebben we de voorbije jaren keihard aan gewerkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat Robert en zijn team dat voortzetten. Maak duidelijke keuzes, houd de boel strak en vooral de lijnen kort. Want de kortste weg is altijd die van mens tot mens.”