Wendbaar reageren op wat er om je heen gebeurt

Je kunt wel mooie plannen en strategieën formuleren - en dat moet je ook - maar uiteindelijk komt het eropaan dat je klaar staat voor het momentum dat zich aandient.” Toen Johan van Boldrik in 2015 de leiding over de organisatie overdroeg aan zijn zoon Robert, gaf hij hem ook deze pragmatische visie op ondernemen mee.

Het bouwbedrijf waar Johan begin jaren ’80 startte, groeide uit tot veelzijdige organisatie die totaal- oplossingen aandraagt voor ruimtelijke vraagstukken. “Altijd wendbaar reagerend op de dingen die om ons heen gebeuren,” aldus Robert. “Vanuit dezelfde waarden en normen die deze onderneming al ander- halve eeuw op koers houden.”

Toen Johan in 1980 startte bij Gebroeders Huybregts, was dat een modern bouwbedrijf ‘oude stijl’. “Een aannemer die goed werk leverde voor een eerlijke prijs. Voor een middelgroot bouwbedrijf als het onze, was projectontwikkeling nog niet aan de orde. Een opdrachtgever wilde iets laten bouwen en stapte daarmee naar een architect. Die maakte een ontwerp en zocht daar vervolgens als bouwheer een aannemer bij. Die vakgebieden waren toen heel duidelijk geschei- den. Maar toen het in de jaren ’80 wat minder ging in de sector, grepen aannemers de kans om kosten te besparen door zelf te gaan tekenen. Ook wij en daar ligt min of meer de oorsprong van het huidige ontwikkelbedrijf.”

Bouwen, ontwikkelen, beleggen

In ontwikkelen zag men nieuwe mogelijkheden om te groeien en waarde toe te voegen en dus werd begin jaren ’90 het ontwikkelbedrijf als zelfstandige onderneming in het leven geroepen. Johan: “Vervol- gens liepen we tegen projecten aan waarvoor we financiering nodig hadden. Zo belandden we in de wereld van beleggingen. We leerden hoe en waar we geld konden lenen, tegen welke condities en hoe we risico’s moesten managen. Dat, gecombineerd met bouwen en ontwikkelen, resulteerde in een enorme groeispurt. Voortvarend en met lef ondernemend. Maar altijd transparant en samenwerkend, vanuit het standpunt dat alle betrokkenen en de omgeving erop vooruit moeten gaan.”

Groeien in betekenis en impact

Nieuwe, meer complexe opgaven, automatisering en digitalisering, professionalisering van de organisatie, opleiding en ontwikkeling van medewerkers vroegen om meer schaalgrootte. En dus groeide het bedrijf, op eigen kracht en via acquisitie. Gebroeders Huybregts werd Huybregts Relou en CRA Vastgoed en kreeg vervolgens gezelschap van Smeets Bouw en Smeets Vastgoedservice (2007), Van Heur (2013), Van Miltenburg (2017) en VB Bouw (2021). Zelfstandig opererende bedrijven die elkaar aanvullen en versterken en gezamenlijk willen groeien. In omzet, maar vooral ook in betekenis en impact.

Een onfeilbaar kompas

Robert: “Eén van de belangrijkste bakens in de koers die we samen hebben bekrachtigd, is betrokkenheid bij de lokale samenleving. Vanzelfsprekend, omdat we ons bestaan danken aan die samenleving. Meer nog: we zijn die samenleving. De manier waarop we onze rol vervullen in die samenleving, bepaalt hoe men ons ziet en waardeert. Als een solide, duurzaam betrokken partner die de omgeving beter, mooier, gezonder maakt. Dat is ons kompas. De basis die ervoor zorgt dat we niet meewaaien met de wind, maar elke dag opnieuw ondernemen vanuit de juiste intenties.”

Meer weten over onze organisatie?

Onze historie

De geschiedenis start in 1873. Hier begon het mooie verhaal van het familiebedrijf Huybregts, dat nu is uitgegroeid tot VB Groep.

Laat je inspireren door onze historie

Jaarbericht 2022

Diamanten voor altijd.

Jaarbericht 2022