In de synergie, daarin vind je de diamant

De mensen, de projecten, de bedrijven … Ze kunnen allemaal worden gezien als de diamanten van de groep. “Voor ons als Raad van Commissarissen symboliseert de diamant vooral de meest waardevolle en duurzame assets van de organisatie. De kroonjuwelen die wij geacht worden mede te bewaken.”

Samen met Paul Vismans en John Hak vormt voorzitter Guïljo van Nuland de Raad van Commissarissen (RvC) van VB Groep. Een Raad die als klankbord en sparringpartner de orga- nisatie helpt op koers te blijven.

Kwaliteit, meedenken, oplossen

“In onze ogen kent de groep een vijftal kwaliteiten die haar kenmerken en die zorgen voor een positieve klantbeleving. De bedrijven in de groep leveren perfecte kwaliteit tegen een acceptabele prijs. Dat wordt vaak gezien als vanzelfsprekend, maar dat is beslist niet zo. Voor ons staat dat met stip op nummer één. Nummer twee: het aan de voorkant creatief meedenken met de opdrachtgever. Kan het niet beter, voordeliger, duurzamer, slimmer? Op de derde plaats: doet er zich een probleem voor dan wordt dat opgelost. Niet meteen in de aanval of verdediging, maar samen zoeken naar een oplossing.”

Menselijk, betrouwbaar, integer en transparant

Als vierde kenmerk noemt Guïljo de menselijke maat. Intern, waardoor de bedrijven erin slagen de juiste medewerkers aan zich te binden. En extern, waardoor de groep zich met de juiste partners en opdrachtgevers weet te omringen. Betrouwbaar, solide, gericht op samenwerking. “En de laatste diamant: deze organisatie is absoluut betrouwbaar, integer en transparant. VB Groep staat alom bekend als een organisatie van te goeder naam en faam.”

Integrale oplossingen

In de ogen van de RvC zijn het juist deze assets die de groep in staat stellen op een nieuw, hoger niveau oplossingen te bieden waar de samenleving om vraagt. “Woningtekort, stikstof, energie, klimaat, betaalbare zorg, leefbaarheid… Er spelen zoveel verschillende ‘crises’, die in samenhang moeten worden benaderd. Met haar ontwikkel- en bouwkracht, op conceptueel en uitvoerend niveau, is VB Groep bij uitstek een partij om daarvoor oplossingen aan te dragen. Om proactief naar gemeenten en Provincie, corporaties en zorginstellingen te stappen met integrale, gebieds- gerichte concepten. Voortkomend uit de synergie tussen de bedrijven. In die synergie, daarin vind je de werkelijke VB diamant!

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen geeft advies aan de groepsdirectie van VB Groep.

Kennismaken