Huybregts Relou bouwt voor De Wever

"Wij gunnen iedere bewoner een volwaardig appartement."

In de Tilburgse wijk Het Zand bouwt ouderenzorgorganisatie De Wever een nieuw thuis voor haar bewoners: Zandstaete. Een ruim en comfortabel thuis, verzekert Gerard Snoeren. “Iedere bewoner heeft hier straks een eigen appartement met eigen sanitair. In een fijne omgeving met veel groen, nauw verbonden met de buurt.”

De Wever biedt zorg thuis en op haar locaties; een vijftiental woonzorgcentra in de stad en regio. Gerard Snoeren is als manager Wonen verantwoordelijk voor dat vastgoed. “In totaal hebben we zo’n 1.450 appartementen. Anders dan veel andere instellingen hanteert De Wever niet de oude normen vanuit het voormalig College bouw zorginstellingen – wat vaak uitkwam op een kamertje van 19 m2 met gedeeld sanitair – maar gunnen we iedere bewoner een royaal en volwaardig tweekamerappartement van zo’n 50 m2.”

Nieuwe bestemming voor groots kunstwerk

Zandstaete wordt gebouwd door Huybregts Relou, op de plek van het vorig jaar gesloopte Kievitshorst. Het oude woonzorgcentrum uit begin jaren ’60 was ‘op’, gedateerd en niet meer geschikt om de hoogwaardige zorg te verlenen waar De Wever voor staat. Snoeren: “Bij de sloop zijn uiteraard zoveel mogelijk materialen uit De Kievitshorst geoogst voor later gebruik. Het meest bijzondere wat eruit is gekomen is een glas-in-lood partij van maar liefst 17,5 bij 6 meter, uit de oude kapel. Dit waardevolle werk van de bekende Tilburgse kunstenaar Piet Schoenmakers is in nauw overleg met Monumentenzorg verwijderd, opgeslagen en wacht nu op een nieuwe bestemming.”

Woonzorgcomplex en hospice

De Wever Zandstaete telt straks 120 zorgappartementen en 33 extramurale appartementen voor ouderen met een lichtere zorgvraag. De wooneenheden zijn verdeeld over diverse gebouwen; een hoogbouwcomplex van 10 verdiepingen en 2 omliggende blokken van 4 en 5 verdiepingen. Daarnaast wordt er een nieuw hospice met 12 zorgappartementen gerealiseerd: De Zandsporen. “Het bijzondere van Zandstaete is dat we de ontmoetingskamers beneden situeren en de appartementen op de bovenliggende verdiepingen . Bij de meeste woonzorgcentra bevinden deze ontmoetingskamers zich vaak op dezelfde etage. We kiezen er bewust voor om de mensen beneden te laten wonen. Dat zijn ze zo gewend en legt de nadruk op ‘gewoon’ leven in plaats van op wat ze wellicht niet meer kunnen.”

Het meest bijzondere wat bij de sloop tevoorschijn kwam, is een glas-in-lood partij van maar liefst 17,5 bij 6 meter, uit de oude kapel.
Gerard Snoeren, Manager Wonen

Bijna Energieneutraal Gebouw

De Wever streeft met al haar nieuwbouw naar BENG. Ook Zandstaete zal daaraan voldoen. “De locatie wordt uiteraard gasloos en krijgt een moderne WKO-installatie,” licht Snoeren toe. “Elektrische ketels vangen eventuele piek en onbalans in de bron op. Vanzelfsprekend houden we zoveel mogelijk rekening met zaken als biodiversiteit en natuurinclusiviteit. Zo blijft een aantal waardevolle oude bomen op het terrein behouden, worden grote tuinen aangelegd en krijgen de gevels nestvoorzieningen voor vogels en vleermuizen.”

Verbinding met de wijk

De Wever zoekt op al haar locaties zoveel mogelijk verbinding met de buurt en daarom heeft nagenoeg elke locatie een volwaardig restaurant. Zandstaete krijgt een gezellige brasserie waar men van een kopje koffie, een borrel, een hapje of een volledige maaltijd kan genieten. Niet alleen bewoners van het woonzorgcentrum kunnen hier gebruik van maken, maar ook bewoners van de omliggende aanleunwoningen en mensen elders uit de wijk.

Inbreng gebruikers

De verschillende gebruikers zijn van meet af aan intensief bij de planontwikkeling betrokken, vertelt Rutger Akkerman van Oostelbos Van den Berg. Het bouwmanagementbureau neemt als gedelegeerd opdrachtgever het volledige projectmanagement, directievoering en het toezicht op zich. “We hebben iedereen zoveel mogelijk meegenomen in het proces. Van cliëntenraad tot behandelaren en verpleegkundigen. Voor de gewenste look en feel, sfeer, indeling en uitstraling.”

Hoe zorgvuldig wij ook het bestek schrijven, de praktijk blijkt altijd een stuk weerbarstiger dan voorzien. Je komt altijd knelpunten en onvolkomenheden tegen en Huybregts Relou lost die heel voortvarend op.
Rutger Akkermans, Directeur Oostelbos Van den Berg

Prettige en constructieve samenwerking

Zowel voor De Wever als voor Oostelbos Van den Berg was de kennismaking met Huybregts Relou nieuw. Het plan is via een traditionele, meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt gezet. Akkerman: “De Wever heeft Huybregts Relou op basis van referenties en een prettige kennismaking op de shortlist geplaatst. Uiteindelijk kwam deze aannemer met de beste prijs. De samenwerking verloopt tot dusver uitstekend. Hoe zorgvuldig wij ook het bestek schrijven, de praktijk blijkt altijd een stuk weerbarstiger dan voorzien. Je komt altijd knelpunten en onvolkomenheden tegen en Huybregts Relou lost die heel voortvarend op. Zonder daar de opdrachtgever organisatorisch of financieel mee lastig te vallen.” “Inderdaad, een heel constructieve partner in het bouwproces,” besluit Snoeren. “Dat neemt niet weg dat we een volgend project weer op dezelfde manier zullen aanbesteden; zo werken wij nu eenmaal. Wie weet komen we Huybregts Relou ook dan weer tegen.”