Heldere focus en meetbare doelstellingen

Alle bedrijven binnen onze groep worden gedreven door eenzelfde doel: het streven naar continuïteit. Al 150 jaar leveren we een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving en we gunnen het de generaties na ons hetzelfde te kunnen blijven doen.

We willen ‘voortduren’ en dus is duurzaamheid uitgangspunt bij alles wat we doen. De samenleving, politiek, onze kinderen en uiteraard de aarde zelf dwingen ons duurzaam te acteren. De vraag is hoe wij dat het meest effectief kunnen invullen. Wat kunnen wij als ontwikkel- en bouwbedrijf bijdragen? Duurzaamheid is immers in de loop der jaren verworden tot een veelomvattend begrip. Denk aan klimaatneutraal, natuurinclusief, circulair en biobased bouwen. Maar ook gezondheid, vitaliteit en leefbaarheid spelen een voorname rol, net als bijvoorbeeld maatschappelijke betrokkenheid, inclusiviteit en diversiteit. Kortom, duurzaamheid kent veel facetten, waarbij de lat de komende jaren alleen maar hoger wordt gelegd. Dat maakt ons werkveld uitdagend en vraagt om een scherpe visie.

Geen woorden maar daden

We gebruiken 2023 om onze duurzaamheidsvisie aan te scherpen. Een visie die ‘toekomstproof’ is, flexibel aansluit bij de ontwikkelingen van deze tijd en die tegelijk onze organisatie past en kenmerkt. Daaraan koppelen we vervolgens concrete doelstellingen. Heldere en meetbare doelstellingen, aan de hand waarvan de samenleving ons kan beoordelen en afrekenen op de duurzaamheidsprestaties die we leveren. Zoals een harde datum wanneer we als organisatie CO2-neutraal zijn, inclusief de wijze waarop we dat doel bereiken. Maar bijvoorbeeld ook de benoeming van een aantal pilot-projecten waarmee we telkens één of meer facetten van duurzaamheid testen en bijdragen aan de doorontwikkeling van onze kennis en kunde op dit vlak.

De aangescherpte duurzaamheidsvisie betekent overigens niet dat het roer volledig wordt omgegooid. Zij veronderstelt vooral een ordening, verbreding en verdieping van alle goede dingen die onze bedrijven reeds doen. Want onze groep is al op heel veel fronten duurzaam bezig. Dat onderbouwen we graag met een aantal sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Hergebruik en herbestemming

Het summum van duurzaamheid is voor ons herbestemming van bestaande gebouwen. We geven ze een tweede, soms wel derde leven. Hergebruik van het bestaande, het in ere herstellen van erfgoed, is de bovenste trede van de circulaire ladder. Met deze specifieke tak van sport heeft VB Groep veel affiniteit. Hier gaat ons hart sneller van kloppen. Van de transformatie van een monumentale hoeve in Maastricht naar appartementen bijvoorbeeld. In Eindhoven geven we het oude Clarissenklooster een nieuwe bestemming in de vorm van een hotel. En met het transformeren van een aantal kerken naar een bijzondere woonomgeving, kunnen we ons stilaan specialist noemen in herbestemming van religieus-cultuurhistorisch erfgoed.

Ook materialen geven we, waar mogelijk, een tweede leven. Historische glas-in-lood ramen bijvoorbeeld worden eyecatchers in een nieuwe woonomgeving en dragers van het plan. We oogsten bouwcomponenten om deze opnieuw te gebruiken; van isolatiemateriaal en deuren tot en met constructiehout en groepenkasten. Oude keukenblokken worden ingeleverd, zodat de spaanplaat als grondstof wordt verwerkt tot nieuw plaatmateriaal. En we experimenteren met een innovatief clicksysteem dat het mogelijk maakt gevelstenen in de toekomst opnieuw te gebruiken.

Toepassing duurzame materialen

We passen materialen toe die de kwaliteit van de leefomgeving zo min mogelijk aantasten. We gebruiken vrijwel uitsluitend hout met FSC-keurmerk. Bij de nieuw- bouw van De Pontenage, een woonzorgcomplex in Gemert, worden alle binnenwanden en verdiepingsvloeren uitgevoerd in Cross Laminated Timber (CLT).
Ook de duurzame nieuwbouwwijk ROOT in Eindhoven voeren we uit in CLT. Het hout, geproduceerd volgens de hoogste ecologische standaarden, is een duurzaam alternatief voor de traditionele bouwmaterialen beton en staal.

Al 150 jaar leveren we een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving
Michiel Jongmans, Algemeen Directeur

Verduurzaming bestaande woningen

Met onze gestructureerde aanpak VB GO helpen we steeds meer woningcorporaties hun bezit te verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het woongenot én de portemonnee van hun huurders. De planmatige procesaanpak borgt de continuïteit in het groot onderhoud en maakt het mogelijk grote aantallen woningen in serie naar een gunstiger energielabel te brengen. Zo verduurzamen we in Maastricht 178 appartementen in opdracht van woningcorporatie Servatius en hebben we met WonenBreburg een 5-jarige samenwerkingsovereenkomst voor het verduurzamen van haar vastgoed.

Verduurzaming bouwproces

Uiteraard richten we ook onze eigen bouwprocessen zo duurzaam mogelijk in. We plaatsen zonnepanelen op de bouwketen, scheiden afvalstromen op de bouw- plaats, minimaliseren afval door just in time leveringen en zijn druk bezig met elektrificatie van ons wagenpark en materieel. Transportbewegingen worden tot een minimum beperkt. Zo pasten we bij de woontoren
De Bankier in Tilburg een volledig geprefabriceerd casco toe, met prefab betonnen wanden, vloeren en sandwich gevelelementen. Die laatste werden in de fabriek al voorzien van kozijnen en hekwerken, zodat ze kant-en-klaar op de bouw aankwamen. We richtten
daar een bouwhub in, zodat alle benodigde materialen met slechts enkele ritten per week, in de rustige avonduren, konden worden aangevoerd.

Natuurinclusieve projecten

Met De vijf van Vorst realiseerden we de eerste gasloze wijk van Eindhoven. Dat niet alleen. In het plan troffen we ook speciale voorzieningen om de biodiversiteit in de wijk te versterken. Bijvoorbeeld door extra nestkasten voor vleermuizen en tijdelijke voorzieningen tijdens de bouw om de dieren die in het gebied woonden te laten migreren. Natuurinclusiviteit is een van de belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling van Land van Anna in Goirle, die samengaat met de transformatie van landbouwgebied naar natuur. Het beekje De Nieuwe Leij treedt hier straks gecontroleerd buiten zijn oevers, het nabije Beekdal en de wadi’s in het plan vangen overtollig water op. Een vloedtuin, hagen en kruidenrijke grasbermen, een verticale tuin en voorzieningen voor vogels en vleermuizen maken Land van Anna tot een fijne en gezonde plek voor mens en dier.