Binnen VB Groep ontwikkelen we woonconcepten die toekomstbestendig zijn. VB Woonconcepten omvatten momenteel een gezinswoning, een drempelloze nultredenwoning en een compact appartementengebouw. Met deze concepten combineren we optimale oplossingen om te komen tot efficiënte seriematige woningbouw. Onze concepten kenmerken zich door flexibiliteit en daardoor is veel variatie mogelijk.

Waarom VB Woonconcepten toepassen?

  • Ruime ervaring met conceptueel bouwen
  • Optimale oplossingen projectspecifiek
  • Korte ontwikkel- en bouwtijd
  • Volop keuzemogelijkheden
  • Hoge mate van flexibiliteit

Ervaring met concepten

Wij hebben van oudsher ervaring met het bouwen volgens concepten. Meer dan 30 jaar geleden begonnen we vanuit Huybregts Relou met het bouwen van prefab modules voor circa 160 McDonald’s McDrive vestigingen. Daarna ontwikkelden we concepten voor het snel en efficiënt realiseren van dakopbouwen op platte daken van woningen.

Vanuit onze ervaring met prefabricage en concepten maken we een duidelijke keuze voor prefabricage van deelelementen, die we op locatie monteren tot één geheel. Wij fabriceren zelf geen woningen in een fabriek. Redenen hiervoor zijn de hoge mate van ontwerpvrijheid en keuzemogelijkheden en het flexibel kunnen inspelen op nieuwe klantwensen.

Wij werken intensief samen met onze ketenpartners zodat we altijd op de hoogte zijn van de laatste mogelijkheden.

Conceptueel bouwen

Conceptueel bouwen omvat bouwen volgens vooraf bedachte oplossingen, die we proactief project overstijgend en doelgroepgericht ontwikkelen. Dat betekent dus dat we geen standaard woning leveren, maar een woning op basis van gestandaardiseerde elementen en geoptimaliseerde details.

Wij zijn lid van het Netwerk Conceptueel Bouwen en met onze VB Woonconcepten mochten we als eerste bedrijf in Nederland jarenlang het predicaat Excellent voeren. Hoewel het Netwerk gestopt is met dat predicaat, is de kwaliteit van onze woonconcepten nog steeds excellent.

Bouwen met de VB Woonconcepten betekent totale ontzorging. Zowel in product als in proces. Wij nemen de ontwerpverantwoordelijk over en nemen onze klanten mee in het gehele ontwikkel- en bouwproces. Onze klanten hoeven alleen nog de keuzes te maken die voor hem van belang zijn. Daarnaast zorgt het geprefabriceerd bouwen voor een snelle realisatietijd en daarmee een minimale belasting voor de omgeving.

De VB Woonconcepten zijn ontwikkeld conform de Woonstandaard 2.0. Deze gebundelde klantwensen zijn opgesteld door de leden van het Netwerk Conceptueel Bouwen en Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties.

Ons aanbod

VB gezinswoning

De VB gezinswoning kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit en keuzevrijheid. Zowel in functionaliteit, afmeting, indeling, esthetisch opzicht en materialisatie.

Lees meer

VB nultredenwoning

De VB nultredenwoning is een compacte en flexibele woning met woonprogramma op begane grond bestemd voor kleine huishoudens.

Lees meer

VB Kube Compact

VB Kube Compact is een flexibel woonconcept dat is ontwikkeld op basis van ideale vormfactoren. Dit zorgt voor een alzijdig en efficiënt gebouw met appartementen rondom een vaste en kleinst mogelijke kern.

Lees meer

Niels Beurskens

Conceptontwikkelaar

Stel hier je vraag

  

= Verplicht veld