HAVEP terrein Goirle

Plaats Goirle
Opdrachtgever Wilma Wonen en CRA Vastgoed
Programma 185 woningen
Ontwikkelaar Wilma Wonen en CRA Vastgoed
Bekijk alle gegevens

Transformatie naar woonwijk met 185 woningen

Het HAVEP-terrein, tegen de dorpskern van Goirle, wordt herontwikkeld tot woonwijk. In de wijk komt een mix van woningtypes. Naast 143 koopwoningen in midden- en hoger segment worden 42 sociale woningen gerealiseerd. CRA Vastgoed en Wilma Wonen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De nieuwe wijk grenst straks aan natuurgebied Gorp & Roovert. Door de functies wonen, water, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie in samenhang te ontwikkelen, krijgt het gebied aan de Zuidrand van Goirle een compleet nieuwe impuls. De komende periode worden de woningen verder ontwikkeld om begin 2022 te kunnen starten met de verkoop.

Historische betekenis koesteren

Het ontwikkelen van deze historische locatie tot een nieuw duurzaam woongebied is CRA Vastgoed en Wilma Wonen op het lijf geschreven. Als familiebedrijven zijn we ons ervan bewust dat we er niet zijn voor vandaag en onszelf, maar ook voor morgen en de generaties na ons. Het opnieuw betekenisvol maken van vastgoed en locaties die door de tijd heen hun functie hebben verloren blijkt onze groep uitstekend te liggen. Het vraagt om oprecht respect voor de historische betekenis ervan. Dat sluit naadloos aan bij onze normen en waarden als familiebedrijf.

Het HAVEP-terrein is eigendom van de familie Van Puijenbroek die een sterke verbondenheid hebben met Goirle. Tegelijkertijd hebben zij de ambitie om duurzame vooruitgang te versnellen. Dit project biedt de mogelijkheid om daar invulling aan te geven.

Projectdetails

Plaats Goirle
Opdrachtgever Wilma Wonen en CRA Vastgoed
Programma 185 woningen
Ontwikkelaar Wilma Wonen en CRA Vastgoed